YBhg. Prof Dato` Dr. Noor Inayah Binti Ya`akub

Ketua Pegawai Eksekutif
Ketua Eksekutif KPBKL
Dr. Noraini Binti Mohamad

TKPE Akademik & Antarabangsa
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Wan Mohamed Bin Wan Ibrahim
TKPE Infrastruktur, Teknologi Maklumat & Keselamatan (ITMK)
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Dr. Mohamad Fitri Bin Mohamad Yusoff
TKPE Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA)
Rosmawati Binti Muhammad Zain
Ketua Pegawai Kewangan
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Noraziah Binti Hashim

Ketua Bahagian Perpustakaan
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Rokiah Binti Yunus

Pendaftar
Kamarul Azhar Bin Abdul Rahman

Ketua Bahagian Pengurusan Talent
Last updated: December 26, 2018 at 11:47 am