Pengurusan Tertinggi

YBhg. Prof Dato` Dr. Noor Inayah Binti Ya`akub

Rektor

Dr. Mohamad Fitri Bin Mohamad Yusoff

Timbalan Rektor Akademik & Penyelidikan

Rokiah Binti Yunus

Pendaftar

Rosmawati Binti Muhammad Zain

Bursar

Wan Mohamed Bin Wan Ibrahim

Ketua Pustakawan

Ex Officio

Dr Noraini Binti Mohamad

Pengarah Kebertanggungjawaban Sosial

Mohd Syakir Bin Hj Mohd Taib

Pengarah Pusat Wakaf

Kamarul Azhar Bin Abdul Rahman

Pengarah Pusat Pengurusan Bakat

Last updated: January 15, 2020 at 3:59 am