Pengurusan Tertinggi

YBhg. Prof Dato` Dr. Noor Inayah Binti Ya`akub
Rektor
Dr. Mohamad Fitri Bin Mohamad Yusoff
Timbalan Rektor Akademik & Penyelidikan
Rokiah Binti Yunus
Pendaftar
Rosmawati Binti Muhammad Zain
Bursar
Wan Mohamed Bin Wan Ibrahim
Ketua Pustakawan

Ex Officio

Dr Noraini Binti Mohamad
Pengarah
Wan Azwati Binti Wan Mohamed
Pengarah Pusat Komunikasi Korporat & Pemasaran
Mohd Syakir Bin Hj Mohd Taib
Pengarah Pusat Wakaf
Kamarul Azhar Bin Abdul Rahman
Pengarah Pusat Pengurusan Bakat
Last updated: July 9, 2019 at 15:52 pm