Pusat Bahasa Moden (PBM) / Modern Languages Center (MLC)

gambarnamakelayakan
Nur Izzati Binti Mohd Sapperi
Pengurus
nurizzati@kpbkl.edu.my
 • Ijazah Sarjana Pengajian Kesusasteraan Bahasa Inggeris, UIAM
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Bahasa Inggeris), UIAM
Awatif Binti Abdul Rahman
Koordinator MUET
awatif@kpbkl.edu.my
CV
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Kemanusiaan (Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Inggeris), UIAM
Siti Nabilah Binti Misnan
Pensyarah Bahasa Arab
sitinabilah@kpbkl.edu.my
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam), UKM
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Bahasa Arab (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Mesir
Azmalinda Binti Mohamad Zainoor
Pensyarah Bahasa Inggeris
azmalinda@kpbkl.edu.my
CV
 • Ijazah Sarjana Linguistik Terapan, UPM
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL), UiTM
 • Diploma Perakaunan, PUO
Nazlin Binti Azman
Pensyarah Bahasa Inggeris
nazlin@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Human Sciences (English Language and Literature) IIUM
Nur Rawaidah Binti Rossli
Pensyarah Bahasa Inggeris
nur.rawaidah@kpbkl.edu.my
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua), UiTM
Zarita Binti Zainuddin
Pensyarah Bahasa Inggeris
zarita@kpbkl.edu.my
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL), UKM
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Bahasa Inggeris), UIAM
Last updated: January 26, 2024 at 16:15 pm