PROF. EMERITUS TAN SRI DR. MOHD KAMAL BIN HASSAN
Pengerusi Lembaga Pengelola
YBHG. DR. YUSRI BIN MOHAMAD
Pengerusi Lembaga Pengarah
PROF. DR. MOHAMAD ABDUL HAMID
Rektor Kolej Islam Teknologi Antarabangsa, Kitab Pulau Pinang
DR. MOHAMAD FITRI MOHAMAD YUSOFF
Timbalan Rektor (Akademik & Penyelidikan)
PN. ROKIAH YUNUS
Pendaftar KPBKL
PN. ROSMAWATI MUHAMMAD ZAIN
Bendahari
WAN MOHAMED WAN IBRAHIM
Ketua Pustakawan
Last updated: May 10, 2021 at 14:25 pm