Diploma Perakaunan (DAcc)

No. Rujukan Program MQA.600 – 2/1/6 Jld 147 (25) bertarikh 04 Oktober 2021
Tahap Program Diploma/Tahap 4 Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)
Bidang Program 0411 – Accounting, auditing and taxation
Bahasa Pengantar Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris
Kaedah Pengajaran Konvensional
Mod Program Sepenuh masa
Kaedah Pengajaran Kuliah dan Tutorial
Kredit Bergraduat 92 kredit
Tempoh Pengajian 2 tahun ½ bulan (5 Semester Panjang 2 Semester Pendek)

Ketua Program DAcc

Marsuraidi Bin Maturidi
: marsuraidi@kpbkl.edu.my

Deskripsi Program DAcc

Diploma Perakaunan (DAcc) diperkenalkan di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) bagi ambilan pertama September 2022. Sesuai dengan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program Diploma Perkaunan, diharapkan selepas mengikuti program ini KPBKL melahirkan graduan yang kompeten dalam bidang perakaunan selain memiliki daya saing untuk memenuhi keperluan majikan dan industri di Malaysia dan antarabangsa.

Program Diploma Perakaunan (DAcc) ini menawarkan kursus – kursus yang relevan dengan keperluan semasa sesuai dengan tahap pengajian terkini. Antara kursus – kursus yang ditawarkan adalah seperti di bawah:

 1. Perakaunan Kewangan
 2. Perakaunan Kos
 3. Perakaunan Pengurusan
 4. Percukaian
 5. Audit
 6. Prinsip Pengurusan
 7. Prinsip Ekonomi
 8. Matematik Perniagaan
 9. Teknologi Maklumat
 10. Keusahawanan
 11. Undang – undang perniagaan dan Syarikat

Objektif Pembelajaran Program :

Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang:

 • Mengaplikasi pengetahuan berkenaan ilmu perakaunan dalam industri berkaitan
 • Mempamerkan kemahiran praktikal dalam perakaunan
 • Menunjukkan kemahiran dan tanggungjawab sosial
 • Mengamalkan nilai, etika dan profesionalisme dengan melibatkan diri bersama masyarakat dan pihak berkepentingan
 • Menguasai kemahiran komunikasi dan mengambil peranan sebagai ketua dan mampu bekerja secara berpasukan
 • Berupaya menyelesaikan masalah dan kemahiran saintifik yang berkaitan isu perakaunan
 • Menghayati keperluan belajar sepanjang hayat dan pengurusan maklumat
 • Berupaya mengaplikasi kemahiran keusahawan sebagai nilai tambah untuk mengurus perniagaan

Syarat Kelayakkan :

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan minimum tiga (3) kepujian termasuk Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris; ATAU
 • Lulus STPM atau setaraf, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana subjek dan kredit dalam Matematik  dan Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus STAM dengan minimum gred Maqbul (lulus) dan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan Lulus SPM dengan minimum 1 kredit dalam mana-mana subjek dengan kredit dalam Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris; ATAU
 • Sijil atau yang setara dengannya dalam bidang berkaitan.

Pengambilan :

 • April 
 • Julai
 • September

 

Yuran Pengajian :

 • Yuran keseluruhan sepanjang tempoh kursus : RM25,760.00
 • Yuran Penginapan Asrama : RM4,930

*tertakluk kepada pindaan semasa

Prospek Kerjaya :

Graduan Program Diploma Perakaunan (DAcc) memiliki peluang kerjaya yang amat luas di pelbagai jabatan baik di jabatan kerajan dan swasta. Antara jabatan / unit yang bersesuaian untuk graduan DAcc bekerja merangkumi:

 • Perakaunan
 • Audit Dalam
 • Audit Luar
 • Percukaian
 • Pematuhan Cukai dan Kewangan

Jawatan yang sesuai disandang oleh graduan DAcc merangkumi :

  • Penolong Juruaudit
  • Penolong Juruaudit Dalam
  • Pembantu Akaun
  • Pegawai Akaun
  • Pembantu Pegawai Cukai
  • Kerani Akaun
  • Pembantu Pegawai Kewangan
  • Cost Accountant Assistant
  • Bank Teller

Peluang Melanjutkan Pengajian

Sarjana Muda Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta dan ACCA.

Last updated: August 5, 2022 at 16:01 pm