Informasi

21 February 2019
Panduan Pendaftaran Pelajar Lama UiTM Carta Alir Pendaftaran UiTM
18 February 2019
Maklumat Pendaftaran Pelajar Baru UiTM Senarai Nama PRA ke...
17 February 2019
Maklumat Pendaftaran dan Borang Maklumat Lokasi (Bilik Seminar)...
14 January 2019
Tarikh pendaftaran pelajar lama Program Profesional seperti...