Pengurusan Tertinggi

Radzuan Bin Razali

Ketua Pegawai Eksekutif (KPE)

Dr. Mohamad Fitri Bin Mohamad Yusoff

Timbalan KPE Akademik & Penyelidikan

Rohayu Binti Yusoff

Timbalan KPE Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA)

Rokiah Binti Yunus

Pendaftar

Rosmawati Binti Muhammad Zain

Bursar

Wan Mohamed Bin Wan Ibrahim

Ketua Pustakawan