Pengurusan Tertinggi

Dr. Mohamad Fitri Bin Mohamad Yusoff

Timbalan Rektor Akademik & Penyelidikan

Rohayu Binti Yusoff

Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA)

Rokiah Binti Yunus

Pendaftar

Rosmawati Binti Muhammad Zain

Bursar

Wan Mohamed Bin Wan Ibrahim

Ketua Pustakawan

Ex Officio

Informasi Sedang Dikemaskini
Last updated: April 9, 2021 at 21:09 pm