BASIC ACCOUNTING PRINCIPLES, PRACTICE & PROCEDURE

Pada 15 dan 16 Mei 2024, dua orang kakitangan Jabatan Kewangan telah menghadiri Kursus Basic Accounting Principles, Practices & Procedures yang dianjurkan oleh Institute of Professional...
Read More →

BENGKEL SEMAKAN BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL DAN JAWATANKUASA PENILAIAN KEWANGAN/HARGA PADA 28 MEI 2024

Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL)  telah mengadakan satu program perkongsian ilmu bersama wakil daripada Bahagian Kewangan dan Pelaburan MAIWP berkenaan semakan bidang tugas...
Read More →

BENGKEL PENYELIDIKAN 2024 KOLEJ PROFESIONAL BAITULMAL KUALA LUMPUR (KPBKL)/RESEARCH WORKSHOP 2024 KOLEJ PROFESIONAL BAITULMAL KUALA LUMPUR (KPBKL)

Bahagian Penyelidikan, Pembangunan Kurikulum dan Pengkomersialan (BPPKP) telah menganjurkan Program Bengkel Penyelidikan 2024 untuk mencipta persekitaran pembelajaran di mana ahli akademik dari...
Read More →

BENGKEL/ WORKSHOP ON THE CODE OF PRACTICE FOR TVET

KPBKL dalam perancangan untuk menawarkan program-program akademik berasaskan Program Pendidikan Dan Latihan Teknikal & Vokasional (TVET) selaras dengan matlamat bagi memenuhi permintaan...
Read More →

BENGKEL PENILAIAN PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (DITE) DAN DIPLOMA PERKAUNAN (DACC)/DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (DITE) AND DIPLOMA IN ACCOUNTING (DACC) PROGRAM EVALUATION WORKSHOP

Bahagian Penyelidikan, Pembangunan Kurikulum dan Pengkomersialan (BPPKP) telah menganjurkan Bengkel Penilaian Program bagi dua program homegrown KPBKL iaitu Diploma Teknologi Maklumat (DITE) pada...
Read More →

KUNJUNGAN HORMAT PENGERUSI MAIWP KE KPBKL/COURTESY VISIT OF MAIWP CHAIRMAN TO KPBKL

Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) mengalu-alukan kunjungan hormat Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) pada 20 Jun 2024, baru-baru ini. Ketibaan Pengerusi,...
Read More →

TAKLIMAT PELUPUSAN REKOD OLEH JABATAN ARKIB NEGARA

KPBKL melalui Bahagian Governans dan Jaminan Kualiti (BGJK) dengan kerjasama Arkib Negara Malaysia telah menjalankan sesi taklimat pelupusan rekod pada 25 Jun 2024. Taklimat telah dihadiri oleh...
Read More →