• Sekolah Perakaunan mempunyai tenaga pengajar seramai 18 orang yang menawarkan kepakaran dalam bidang perakaunan kewangan, perakaunan kos, percukaian, perakaunan komputer dan pengauditan. Terdapat tiga (3) program yang ditawarkan di bawah sekolah perakaunan iaitu program Certified Accounting Technician (CAT), program Diploma Perakaunan (AC110) dan Diploma Sistem Maklumat Perakaunan (AC120) dengan usahasama UiTM.

  • Diploma Perakaunan UiTM (AC110)

   Diploma Perakaunan UiTM (AC 110) adalah program yang menyediakan pelajar dengan pengalaman pembelajaran dalam pelbagai disiplin untuk perakaunan dengan mengintegrasikan teknologi maklumat, matematik dan statistik, ekonomi, undang-undang ke dalam kurikulumnya. Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memasuki profesion perakaunan atau untuk melanjutkan ijazah lanjutan dalam bidang perakaunan dan perniagaan atau kelayakan profesional.

   Prospek Kerjaya
   • Juruaudit
   • Akauntan kos
   • Bendahari
   • Akauntan cukai
   • Setiausaha syarikat
   • Setiausaha industri atau peribadi
   • Kerani akaun
   • Penolong akaun
   • Jururunding
   • Eksekutif di sektor awam, badan-badan berkanun, institusi kewangan dan sektor swasta
   Peluang melanjutkan pengajian

   Lulusan Diploma Perakaunan (AC 110) berpeluang menyambung pengajian sama ada di Universiti Awam (UA)/IPTS di dalam serta di luar negara. Program-program yang ditawarkan di UiTM untuk lulusan Diploma Perakaunan (AC 110) antaranya adalah:

   • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) (Kepujian)
   • Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)
  • Diploma Sistem Maklumat Perakaunan UiTM (AC120)

   Program Diploma Sistem Maklumat Perakaunan (AC120) adalah bertujuan untuk melatih Bumiputera dalam bidang perakaunan dan sistem maklumat dengan kelayakan sub-profesional.

   Prospek Kerjaya
   • Pembantu Akauntan
   • Eksekutif Bank
   • Pegawai Pembantu Akaun
   • Pembantu Juruaudit
   Peluang Melanjutkan Pengajian

   Graduan Diploma Sistem Maklumat Perkakaunan dengan keputusan yang bagus boleh menyambung pengajian mereka di universiti – universiti tempatan atau luar negara dalam bidang – bidang berikut:

   • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian.) (UiTM)
   • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Tempatan/Universiti luar negara)
   • Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian.) (UiTM/Tempatanl/Universiti luar negara)
BARISAN PENSYARAH
GAMBARNAMAKELAYAKAN
Anna Zarina Binti Zakaria
Ketua Sekolah Perakaunan
anna.zarina@kpbkl.edu.my
 • Master Of Accountancy, UiTM (2015)
 • Bachelor of Accountancy, UiTM (2004)
 • Diploma in Accountancy, UiTM (2002)
Rusnani Binti Mat Salleh
rusnani@kpbkl.edu.my
 • Master Of Accountancy, UiTM (2010)
 • Bachelor of Accountancy with Honours UiTM (2003)
 • Diploma in Accountancy, UiTM (2001)
Norlela Binti Ismail
norlela@kpbkl.edu.my
 • Master Of Accountancy, UiTM (2012)
 • Bachelor Of Accountancy, UiTM (2007)
 • Diploma In Accountancy, UiTM (2004)
Nur Hidayah Binti Ahmad
nur.hidayah@kpbkl.edu.my
 • Master of Accountancy, UiTM (2013)
 • Bachelor of Accountancy, UUM (2008)
 • Matriculations,Gambang (2004)
Sharifah Binti Idris
sharifah@kpbkl.edu.my
 • Master Of Accountancy, UiTM (2015)
 • Bachelor of Accountancy, UiTM (2004)
 • Diploma in Accountancy, UiTM, (2002)
Farhana Binti Yusof
farhana@kpbkl.edu.my
 • Master Of Accountancy, UiTM (2016)
 • Bachelor of Accountancy, UUM (2009)
 • Matriculation, Gambang Pahang (2005)
Dalmie Sahrul Suryati Binti Azmee
dalmiesuryati@kpbkl.edu.my
 • Master In Accountancy, UiTM (2015)
 • Bach. In Accountancy, UiTM (2012)
 • Diploma In Accountancy, UiTM (2009)
Syahirah Binti Adnan
syahirah@kpbkl.edu.my
 • ACCA
 • Bachelor of Business Accounting, Kolej Poly Tech Mara (Dublin Business School), (2006)
Nur Zakirah Binti Md Salleh
zakirah@kpbkl.edu.my
 • ACCA, (2008)
 • Bachelor. Of Business In Accounting, Kolej Yayasan Pelajaran MARA, (2006)
Marsuraidi Bin Maturidi
marsuraidi@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accountancy with Honours, UiTM (2000)
 • Diploma in Accountancy, UiTM(1998)
Syafiza Hanim Binti Hj. Said
syafiza.hanim@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accountancy, UPM (1998)
 • Matriculation,UPM,Negeri Sembilan (1993)
Nawal Syafiq Binti Mokhtar
nawal.syafiq@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accountancy (Information System), UUM, (2009)
 • Diploma in Accountancy, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’Adzam Shah, (2004)
Siti Nadra Binti Mohamed
siti.nadra@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accountancy, UUM (1996)
 • Matriculation, UUM, Kedah (1991)
Norashikin Binti Azmi
norashikin@kpbkl.edu.my
 • Bachelor Of Accounting (Hons), Multimedia University (2003)
Azuraini Binti Musa
azuraini@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accountancy, UiTM (2009)
Yusni Binti Yusof
yusni@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accountancy, UiTM (2011)
 • Diploma In Accountancy, UiTM (2008)
Nur Atiqah Binti Mat Marzuki
nuratiqahmarzuki@kpbkl.edu.my
 • Bach. Of Accountancy, UiTM (2012)
 • Diploma In Accontancy, UiTM (2009)
Zaihan Binti Mohamed
zaihan@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Accounting with Honours, UM(2004)
 • Matriculation, UM, Kuala Lumpur (1998)
Last updated: December 26, 2018 at 16:33 pm
Back to top