• Sekolah Pengurusan di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) telah diwujudkan pada tahun 2000 untuk memastikan perjalanan program Diploma Pengajian Perniagaan berjalan dengan lebih lancar. Setakat ini, terdapat seramai 20 orang pensyarah yang mempunyai kepakaran di dalam bidang masing-masing menawarkan program usahasama UiTM iaitu Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran, Diploma Pengajian Perniagaan dan Pra Perdagangan, program dalaman iaitu Diploma Pengajian Muamalat serta program professional iaitu LCCI IQ – Business Studies.

  • Diploma Pengajian Perniagaan (BM111)

   Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) adalah program usahasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) telah diperkenalkan di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur pada tahun Jun 1997. Program ini mendedahkan kepada para pelajar tentang pengetahuan perniagaan dan menyediakan pelajar untuk program Sarjana Muda dalam pelbagai bidang perniagaan khusus. Di sepanjang lima semester pengajian program Diploma Pengajian Perniagaan ini, para pelajar didedahkan dengan pelbagai kursus yang relevan dengan kehendak pasaran seperti perakaunan, ekonomi, pemasaran, pengurusan, matematik dan statistic, Bahasa dan komunikasi, teknologi maklumat dan asas undang-undnag. Rangkaian kursus-kursus perniagaan yang luas ini memberikan para pelajar asas yang kuat dalam menghadapi pelbagai aspek cabaran perniagaan.

   Prospek Kerjaya

   Setelah menamatkan pengajian, pelajar boleh menceburkan di di dalam bidang kewangan, perbankan, peruncitan, komunikasi pemasaran dan pengurusan modal insan sama ada di syarikat swasta atau kerajaan.

   Peluang Melanjutkan Pengajian

   Lulusan Diploma Pengajian Perniagaan berpeluang menyambung pengajian program Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pemasaran di IPB atau di mana-mana Fakulti atau Cawangan UiTM atau institusi pengajian tinggi awam atau swasta di Malaysia atau luar negara. Diantara program-program yang ditawarkan di UiTM adalah seperti berikut:

   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Peruncitan
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
   • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
   • dan lain-lain program Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan di UiTM (tertakluk kepada kelulusan fakulti)
  • Diploma Pengajian Muamalat (DPM)

   Muamalat adalah bidang yang sangat kritikal dan sangat diperlukan di dalam pembangunan institusi kewangan Islam. Graduan program ini boleh menceburi perniagaan perbankan, kewangan, takaful, pasaran modal Islam, perunding kewangan, pelanuran dan industri halal. Oleh yang demikian, Sekolah Pengurusan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan program Diploma Pengajian Muamalat (DPM) pada April 2015 kerana program ini akan menghasilkan tenaga kerja separuh mahir yang dapat memenuhi keperluan negara kearah menjadikan Malaysia sebagai pusat kewangan global dan hab halal antarabangsa.

   Prospek Kerjaya

   Setelah menamatkan pengajian, pelajar boleh menceburkan di di dalam bidang kewangan, perbankan, peruncitan, komunikasi pemasaran dan pengurusan modal insan sama ada di syarikat swasta atau kerajaan.

   Peluang Melanjutkan Pengajian

   Lulusan Diploma Pengajian Muamalat berpeluang menyambung pengajian program Ijazah Sarjana Muda institusi pengajian tinggi awam atau swasta di Malaysia atau luar negara.

  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kepujian) Pemasaran (BM240)

   Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Peniagaan (Kepujian) Pemasaran (BM240) adalah program usahasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) akan diperkenalkan di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) bermula Mac 2018. Program ini direka khas untuk melatih dan memberikan pendedahan yang sewajarnya kepada para pelajar mengenai konsep dan strategi pemasaran yang semakin rumit. Program ini juga akan memberi pendedahan yang luas mengenai alam pemasaran yang sebenar melalui pembelajaran kes serta jarigna dengan pihak industri yang berkaitan. Program ini membuka peluan kepada Bumiputera lulusan Diploma dari IPB atau mana-mana institusi yang setaraf dengannya bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang pemasaran di peringkat profesional.

   Prospek Kerjaya

   Graduan Ijazah Sarjana Muda ini mempunyai peluang yang luas untuk memceburi alam perniagaan di dalam pelbagai syarikat swasta mahupun kerajaan di bahagian pentadbiran, pengurusan dan pemasaran.

   Peluang Melanjutkan Pengajian

   Lulusan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pemasaran berpeluang menyambung pengajian program Sarjana di mana-mana institusi pengajian tinggi awam atau swasta di Malaysia atau luar negara.

BARISAN PENSYARAH
gambarnamakelayakan
Yusnifarina Binti Yunus
Ketua Sekolah Pengurusan
yusnifarina@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration –Finance , UPM (2011)
 • Bachelor in Business Administration (Hons), UiTM (2001)
 • Diploma in Business Studies, UiTM ,(1999)
Asiah Binti Husin
asiah@kpbkl.edu.my
 • Master of Business Administration in Finance & Accounting, Northrop University, USA (1988)
 • Bachelor of Science in Economics, Idaho State University, USA (1986)
Syahidah Binti Ishak
syahidah@kpbkl.edu.my
 • Master of Management, IIUM (2007)
 • Diploma In Islamic Studies (Usuluddin), UM (2002)
 • The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), UK Graduate, Institut Profesional Baitulmal (1999)
 • Matriculations ICSA, Institut Profesional Baitulmal (1996)
Khadijah Binti Mohd Kudus
khadijah@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration –(Finance) , UPM (2011)
 • Bachelor in Business Administration (Finance) with Honours, UKM (1997)
 • Diploma in Business Studies, UiTM (1993)
Zaiton Binti Othman
zaiton@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration –Human Resource Management , UPM (2011)
 • Bachelor of Business Administration in Management and Organization, Idaho State University (1987)
Siti Hajar Binti Md Zin
hajar@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration (MBA), UiTM (2012)
 • Bach. Of Business Administration (Hons), (Islamic Banking), UiTM (2010)
 • Diploma In Science, UiTM (2007)
Nor Adibah Binti Hafit
adibah@kpbkl.edu.my
 • Master Of Business Administration, UPM (2010)
 • Bach. Of Business Administration (Hons), UUM (2007)
Bibi Shafiqah Binti Akbar Shah
bibi.shafiqah@kpbkl.edu.my
 • Master of Business Administration,UUM (2017)
 • Bachelor of Business Administration, UPM (2007)
 • Diploma in Accountancy, Politeknik Ungku Omar (2003)
Norazwanni Binti Misrun
norazwanni@kpbkl.edu.my
 • Master in Business Administration, UiTM (2015)
 • Bach. In Business Administration (Hons) Finance, UiTM (2008)
 • Diploma In Business Studies, UiTM (2006)
Nur Hidayah Binti Muhamad Johari
nur.hidayah@kpbkl.edu.my
 • Master of Business Administration, UUM (2017)
 • Bach. Of Business Administration (Hons), IIUM (2011)
 • Diploma In Business Administration, International Islamic College, (2008)
Fatin Nuraisyah Binti Tah
fatin@kpbkl.edu.my
 • Master of Business Administration, UiTM (2017)
 • Bach. Of Business Administration (Hons) Finance, UiTM (2012)
 • Diploma In Business Studies, UiTM (2008)
Siti Balqis Binti Ali Napiah
sitibalqis@kpbkl.edu.my
 • Master Of Business Administration (Corporate Governance), UPM (2013)
 • Bach Of Business Administration With Hons (Operations Management), UiTM (2008)
Nazeehah Binti Badri
nazeehah@kpbkl.edu.my
 • Master in Business Administration, UiTM ( 2012)
 • Bach Of Business Administration (Hons) Transport, UiTM (2008)
 • Diploma In Business Studies, UiTM (2006)
Nur `Ain Binti Zainol Abidin
nurain@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration, UNIRAZAK (2014)
 • Bach Of Business Administration With (Hons) International Business, UiTM (2008)
 • Diploma In Business Study, UiTM (2006)
Suria Rismawati Binti Sanwari
suriarismawati@kpbkl.edu.my
 • Master Of Economics, UM (2011)
 • Bachelor Of Economic, UM (2009)
Muhammad Rabiee Bin Abdul Wahab
rabiee@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration, UiTM (2015)
 • Bachelor In Business Administration Operations Management, UiTM (2013)
 • Diploma In Business Studies, UiTM (2011)
Syarifah Syahirah Binti Syed Zamzuri
syarifahsyahirah@kpbkl.edu.my
 • Master Of Business Management, UiTM (2014)
 • Bachelor Of Business Administration (Hons) (Retail Management), UiTM (2012)
 • Diploma In Business Studies, UiTM (2010)
Norazmunira Binti Ali Bediri
norazmunira@kpbkl.edu.my
 • Master Degree In Business Administration (Services Management), UNIRAZAK (2014)
 • Bach. Degree Event Management, UiTM (2010)
Siti Nurhazirah Binti Abu Ashari
sitinurhazirah@kpbkl.edu.my
 • Master In Business Administration, UKM (2015)
 • Bach. Of Marketing With (Hons), UUM (2011)
 • Diploma In Business Studies, Kolej Profesional MARA, Beranang (2006)
Yohana Binti Abdul Hamid
yohana@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Science in Economics with Honours, The Queen University of Belfast, Northern Ireland (1984)
Last updated: December 26, 2018 at 16:31 pm
Back to top