• Sekolah Pengajian Umum (SGS) telah ditubuhkan pada 2017 dengan sejumlah 20 orang pensyarah untuk memberikan secaraholistik keperluan, kemahiran dan pembangunan bahasa serta sokongan kepada pengajaran, pembelajaran dan strategi penilaian untuk seluruh warga Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL). SGS menawarkan beberapa subjek Bahasa meliputi Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan Bahasa Arab kepada pelajar-pelajarnya dari tahap akademik yang berbeza (Diploma dan SarjanaMuda). Wargakerja SGS telah menjalankan pelbagai strategi dan usaha untuk membantu pelajar sepenuhnya melalui aktiviti-aktiviti yang dapat mengukuhkan lagi kemahiran bahasa mereka terutamanya dalam mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan termasuklah forum, pidato, perbahasan, drama, choral speaking, bacaan sajak, puisi, ejaan dan pertandingan video.

BARISAN PENSYARAH
gambarnamakelayakan
Siti Yuhaida Aniiqah Binti Mohd Yusof
Ketua Sekolah Pengajian Umum
yuhaida@kpbkl.edu.my
 • Master Of Applied Linguistics, UPM (2013)
 • Bachelor of Arts, (English Language) UPM (2003)
 • Matriculation,Kolej Kurniawan,Cheras (2000)
Alif Fahmi Bin Abdullah
aliffahmi@kpbkl.edu.my
 • Master of Arts in Arabic as a Second Language (2016)
 • Bachelor of Arabic language & Its Literatures, (2012)
Siti Syarwani Binti Ghazali
sitisyarwani@kpbkl.edu.my
 • Sarjana Pengajian Islam (Syariah), UKM (2016)
 • Ijazah Syariah Islamiah, Universiti Al- Azhar, Kaherah, Mesir (2011)
Zarita Binti Zainuddin
zarita@kpbkl.edu.my
 • Master In Education, UKM (2015)
 • Bachelor of Human Sciences (English Language And Literature) with Honours, IIUM (2000)
 • Matriculation, UIA, Petaling Jaya (1996)
Azmalinda Binti Mohamad Zainoor
azmalinda@kpbkl.edu.my
 • Master Of Applied Linguistics, UPM (2013)
 • Bachelor of Education (TESL) with Honours, UiTM (2005)
 • Diploma in Accountancy, Politeknik Ungku Omar (1995)
Nor Aida Binti Sapuan
nor.aida@kpbkl.edu.my
 • Master Of Applied Linguistics, UPM (2013)
 • Bachelor of Education (Hons) TESL, UNISEL, (2009)
Nazlin Binti Azman
nazlin@kpbkl.edu.my
 • Master of Human Sciences in Applied Linguistics, IIUM (2016)
 • Bach. Of Humans Science (Hons), English and Literature, IIUM (2010)
Nazhatul Ain Binti Hisamudin
nazhatulain@kpbkl.edu.my
 • Master Of Social Science (Development Science), UKM (2014)
 • Bach. Of Social Science (Antropologi & Dakwah, UNISZA (2011)
Nurul Nadia Binti Abdul Rahman
nadia@kpbkl.edu.my
 • Master of Applied Linguistics, UPM (2016)
 • Bach. Of Human Sciences (English Linguistics and Literature), IIUM (2011)
Nur Izzati Binti Mohd Sapperi
nurizzati@kpbkl.edu.my
 • Master Of Human Sciences (English Language Studies), IIUM (2014)
 • Bach Of Human Sciences (English Language & Literature) (Hons), IIUM (2011)
Mohd Izzat Bin Mohd Abd Shukur
izzat@kpbkl.edu.my
 • Bach. Degree Islamic Studies (Al-Quran & Al-Hadith), University Hassan II, Morrocco (2013)
Wan Mohd Adnan Bin Wan Ahmad
wnadnan@kpbkl.edu.my
 • Bachelor in Usuluddin (Major : Hadith), Universiti Al-Azhar, Mesir (1996)
Siti Nazirah Binti Sh. Omar
nazirah@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Arts (English Language) with Honours, UPM (2003)
 • Diploma in Secretarial Science, UiTM (1998)
Amerlia Binti Adzian
amerlia@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Education (TESL), UNISEL(2006)
Nur Rawaidah Binti Rossli
nur.rawaidah@kpbkl.edu.my
 • Bachelor in Education (Hons) TESL, UiTM, (2009)
Siti Noor Binti S. Abdul Ghani
siti.noor@kpbkl.edu.my
 • Bach. Of Education (Hons) (TESL), UiTM (2010)
 • Diploma In Accountancy, UiTM (2006)
Fatin Filzah Binti Mohd Sabri
fatinfilzah@kpbkl.edu.my
 • Bach. Of Human Sciences (English Linguistics and Literature), IIUM (2010)
Last updated: December 26, 2018 at 16:29 pm
Back to top