• Sekolah Sains Komputer dan Kuantitatif ditubuhkan daripada gabungan 2 bidang iaitu bidang Sains Komputer dan Matematik. Buat masa ini, program yang sedia ada ditawarkan adalah Diploma Sains Komputer, Diploma Statistik Gunaan dan Diploma Matematik Kewangan. Terdapat seramai 4 orang pensyarah dalam bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dan 8 orang dalam bidang Matematik dan Statistik. Pensyarah sekolah ini juga memberi perkhidmatan kepada sekolah-sekolah lain untuk kursus Matematik, Statistik dan Teknologi Maklumat.

 • Diploma Sains Komputer

  Program Diploma Sains Komputer adalah merupakan Program Usahasama Universiti Teknologi Mara di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Program ini bermula pada tahun 2002 dan merupakan satu-satunya program di bawah Sekolah Sains Komputer dan Kuantitatif, Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur. Program ini merupakan secara umumnya akan melahirkan pengaturcara-pengaturcara yang bukan sahaja mempunyai kemahiran dalam mengaturcara tetapi juga dalam penyelesaian masalah.

  Prospek Kerjaya

  • Pengaturcara
  • Pembangunan Sistem
  • Pereka Bentuk Web
  • Pembangunan Aplikasi Web
  • Penyelenggraraan Komputer
  • Multimedia dan rangkaian dan lain-lain.

  Peluang Melanjutkan Pengajian

  Para graduan Diploma Sains Komputer boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam pelbagai pengkhususan yang terdapat di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM di samping mana-mana universiti awam dan swasta yang menawarkan aliran Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.

  Diploma Statistik Gunaan

  Diploma Statistik Gunaan (DSG) diperkenalkan di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) bagi ambilan pertama April 2018. Melalui program ini para pelajar diberi pendedahan tentang kaedah – kaedah statistik dalam mengumpul & menganalisis data serta menggunakan perisian statistik bagi menyelesaikan masalah dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, kesihatan, penyelidikan dan pembangunan dan pemasaran. Jangkamasa pengajian program ini adalah 2 ½ tahun (7 semester).

  Prospek Kerjaya

  • Penolong Perangkawan
  • Penolong Pegawai Penyelidik
  • Penolong Pengurus Pemasaran/ Kewangan
  • Penolong Pengurus Sumber Manusia
  • Pengaturcaraan Pakej Komputer
  • Penganalisis Penyelidikan Operasi
  • Penganalisa Data
  • Penolong Pengurus Pengeluaran/ Eksekutif Kawalan Kualiti

  Peluang Melanjutkan Pengajian

  Graduan Diploma Statistik Gunaan boleh menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di mana-mana Universiti Awam yang menawarkan bidang Statistik.

  Berikut adalah senarai universiti awam yang menawarkan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Statistik:

  • Universiti Malaya (UM)
  • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  • Universiti Sains Malaysia (USM)

  Diploma Matematik Kewangan

  Diploma Matematik Kewangan (DMK) diperkenalkan di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) bagi ambilan pertama April 2018. Melalui program ini, para pelajar mampu mempraktikkan kaedah matematik dan menggunakan perisian matematik dan statistik perkomputeran bagi menyelesaikan permasalahan berkaitan kewangan dan pelaburan. Jangkamasa pengajian program ini adalah 2 ½ tahun (7 semester).

  Prospek Kerjaya

  • Penolong Pegawai Bank
  • Penolong Pegawai Perangkaan
  • Penolong Pegawai Penyelidik
  • Penolong Pegawai Kewangan
  • Penolong Perunding Insurans

  Peluang Melanjutkan Pengajian

  Graduan Diploma Matematik Kewangan boleh menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di mana-mana universiti awam yang menawarkan bidang Matematik Kewangan atau Sains Aktuari.

  Berikut adalah senarai universiti awam dan swasta yang menawarkan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Matematik Kewangan dan Sains Aktuari:

  • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
  • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
  • Multimedia University (MMU)
  • Universiti Kuala Lumpur (UNIKL)
  • Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

  Diploma Teknologi Maklumat (keusahawanan)

  Diploma Teknologi Maklumat ( Keusahawanan) atau nama ringkasnya DITE adalah merupakan program di bawah Sekolah Sains Komputer dan Kuantitatif, Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur. Ambilan pertama adalah pada September 2018. Tujuan program Diploma Teknologi Maklumat Keusahawanan (DITE) adalah untuk melahirkan graduan yang kompeten dalam bidang teknologi maklumat dan keusahawanan selain memiliki daya saing untuk memenuhi keperluan majikan dan industri di Malaysia dan antarabangsa. Sejajar dengan kemunculan Revolusi Perindustrian 4.0, di mana ianya merupakan peralihan daripada era digital kepada era siber fizikal. Keadaan ini akan mencetuskan kepada wujudnya permintaan terhadap peluang pekerjaan yang sangat kurang di masa ini. Antaranya adalah seperti pengurus akaun media sosial bagi sesuatu organisasi atau syarikat yang menjalankan perniagaan melalui atas talian seperti di Facebook, Instagram dan Whatsapp syarikat bagi tujuan pemasaran. Selain daripada itu, usahawan atas talian (online) juga semakin bertambah dari semasa ke semasa . Hal yang demikian, mewujudkan pasaran kerja yang akan dipenuhi dengan individu atau tenaga kerja berkemahiran tinggi, kreatif dan mempunyai pemikiran kritis. IPB sedang menuju ke arah institut pendidikan tinggi yang lebih fleksibel dan sedia mengharungi cabaran baharu itu agar mana-mana golongan pelajarnya tidak terpinggir dalam era siber fizikal ini.

  Prospek Kerjaya

  Graduan program DITE boleh menceburi kerjaya sebagai :

  • Usahawan Teknologi Maklumat
  • Pengurus Syarikat
  • Pegawai Pemasaran
  • Pegawai Pembangunan Perniagaan
  • Pegawai Analisis Perniagaan Internet

  Peluang Melanjutkan Pengajian

  Graduan Diploma Teknologi Maklumat (Keusahawanan) boleh menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di mana-mana universiti awam (IPTA) dan universiti swata (IPTS) yang menawarkan program yang berkaitan.

BARISAN PENSYARAH
gambarnamakelayakan
Zarina Binti Abdul Aziz
Ketua Sekolah Sains Komputer & Kuantitatif
zarina@kpbkl.edu.my
 • Master Of Science In Information Technology, UiTM (2015)
 • Bachelor of Science (Computer Science) with Honours, UTM (2002)
 • Diploma in Computer Science, UiTM (1995)
Kasniah Binti Neni
kasniah@kpbkl.edu.my
 • Master In Science (Information Technology),UTM (2011)
 • Bachelor of Information Technology with Honours, UUM (1994)
 • Diploma in Accountancy, UiTM (1989)
Mohamad Amzari Bin Aziz
amzari@kpbkl.edu.my
 • Master of Information Technology, UiTM (2009)
 • Bachelor in Information Technology (Science and System Management), UKM (2002)
 • Matriculation, UKM, Bangi (1998)
Laili Erni Binti Hitam
lailierni@kpbkl.edu.my
 • Master of Computer Science, UiTM (2014)
 • Bachelor of Computer Science (Hons), UM, (2000-2003)
 • Matriculation, UM KL (1999)
Salbiah Binti Zainal
salbiah@kpbkl.edu.my
 • Master In Information Technology, UiTM (2009)
 • Bach. Of Science (Hons) Business Computing, UiTM (2006)
Maheran Binti Nasahar
maheran@kpbkl.edu.my
 • Master of Arts in Mathematics, St. Johns University, New York, USA (1989)
 • Bachelor of Arts in Mathematics, State University, New York, USA (1986)
Azlindawati Binti Hassan
azlindawati@kpbkl.edu.my
 • Master in Quantitative Sciences, UiTM (2008)
 • Bachelor of Science with Honours in Actuarial Science, University of Kent at Canterbury (2000)
Muna Shakir Binti Ghazalli
muna.shakir@kpbkl.edu.my
 • Master of Quantitative Sciences, UiTM(2017)
 • Bachelor of Science (Hons) (Management Mathematics), UiTM (2009)
 • Diploma in Statustics, UiTM (2006)
Nor Hasliza Binti Asngari
hasliza@kpbkl.edu.my
 • Master of Applied Statistics, UMT (2012)
 • Bachelor of Financial Mathematics, UMT (2007)
Nor Afizah Binti Misnan
nor.afizah@kpbkl.edu.my
 • Master of Science (Applied Statistic), UiTM ( 2012)
 • Bachelor of Science Statistic, UiTM(2010)
 • Diploma in Statistic, UiTM (2008)
Zarina Binti Abdullah
zarinaabd@kpbkl.edu.my
 • Bachelor of Science (Honours) (Mathematics), USM (2005)
 • Matriculation, USM, Negeri Sembilan (2002)
Norhaziani Binti Muhamad Ramli
norhaziani@kpbkl.edu.my
 • Bach. Of Science (Hons).Management Mathematics, UiTM (2010)
Sarah Hanim Binti Rustam Affandy
sarah@kpbkl.edu.my
 • Bach. Of Science (Industrial Mathematics) (Hons), UTM (2005)
Last updated: December 26, 2018 at 16:35 pm
Back to top