• KPBKL
  • Pejabat Akademik Tingkat 4 Menara KPBKL
  • Ruang Mesyuarat KPBKL
  • Bahagian Kewangan Lokasi Tingkat 1 Menara KPBKL
  • Penyambut Tetamu di Tingkat 4 Menara KPBKL

Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL)