Pendaftaran Pelajar Lama UiTM

TARIKH DAFTAR: 28 NOVEMBER 2016 – 02 DISEMBER 2016

Pelajar-pelajar lama UiTM bagi semester 2 dan ke atas dikehendaki untuk merujuk kepada maklumat & panduan pendaftaran yang dilampirkan. Sila CETAK maklumat-maklumat berikut:-

1) Carta Aliran Pendaftaran
2) Panduan Pendaftaran
3) Borang Pendaftaran Pelajar Lama

About the Author