PROF. EMERITUS TAN SRI DR. MOHD KAMAL BIN HASSAN
Pengerusi Lembaga Pengelola
DATO’ HJ RAZALI BIN HJ SHAHABUDIN
Pengerusi Lembaga Pengarah
PROF. DATO’ DR. NOOR INAYAH YA’AKUB
Rektor KPBKL
DATUK HAJI ABDUL AZIZ BIN JUSOH
Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP
PROF. DR. MOHAMAD ABDUL HAMID
Rektor Kolej Islam Teknologi Antarabangsa, Kitab Pulau Pinang
DR. MOHAMAD FITRI MOHAMAD YUSOFF
Timbalan Rektor Akademik & Penyelidikan
PN. ROKIAH MOHAMAD
Pendaftar KPBKL
DR. NORAINI MOHAMAD
Pengarah Kebertanggungjawaban Sosial
Last updated: January 20, 2020 at 9:13 am