PROF. EMERITUS TAN SRI DR. MOHD KAMAL BIN HASSAN
Pengerusi Lembaga Pengelola
DATO’ HJ RAZALI BIN HJ SHAHABUDIN
Pengerusi Lembaga Pengarah
PROF. DATO’ DR. NOOR INAYAH YA’AKUB
Rektor KPBKL
PROF. DR. MOHAMAD ABDUL HAMID
Rektor Kolej Islam Teknologi Antarabangsa, Kitab Pulau Pinang
DR. MOHAMAD FITRI MOHAMAD YUSOFF
Timbalan Rektor (Akademik & Penyelidikan)
PN. ROKIAH YUNUS
Pendaftar KPBKL
PN. ROSMAWATI MUHAMMAD ZAIN
Bendahari
WAN MOHAMED WAN IBRAHIM
Ketua Pustakawan
DR. NORAINI MOHAMAD
Pengarah Pusat Kebertanggungjawaban Sosial Korporat
Last updated: November 24, 2020 at 16:35 pm